מעין נדבך

 

מועמדת לועד מטעם האסיסטנטים

 

שמי מעין נדבך, דוקטורנטית בחוג ללימודי אסיה, מדור הודו. מלגאית נשיא ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח.  לאחר מספר שנים בהן לימדתי בפקולטה בסטטוסים שונים (כולל השנה), אני חשה צורך להיות מעורבת יותר בתנאי העסקתם של דוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח. בעקבות ההסכמים החדשים עם מו"ח נוצר מצב המקשה על העסקת דוקטורנטים במדעי הרוח ופוגע הן בפקולטה והן בדוקטורנטים עצמם. אני מעוניינת לפעול בנושא זה, ומקווה שנמצא פתרון לטובת כולנו.

חזרה לעמוד המועמדים