ותק שכר

 

חישוב ותק שכר:

עוזרי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים או עמיתי הוראה, זכאים לתוספת ותק שכר (התוספת אינה רלוונטית למורים מן החוץ). חשוב לוודא שותק השכר המופיע בתלוש המשכורת תואם לותק לו אתם זכאים.

שימו לב-

  •  ותק-השכר מתעדכן רק פעם אחת בשנה בחודש אפריל, דהיינו המשכורת שקיבלתם בתחילת מאי. לכן כשאתם עורכים את חישוב ותק השכר שלכם, בצעו את זה לפי חודש אפריל האחרון שחלף.
  • הזכאות לתואר נספרת מתאריך קבלת התעודה, הותק אינו מתעדכן אוטומטית עם סיום התארים אלא רק עם הגשת מסמכי הזכאות במעמד העסקתכם ולאחר מכן במזכירות החוג הרלוונטי בו אתם מלמדים.
  • המיקום בו מופיע הותק בתלוש המשכורת משתנה בהתאם לתארים לו זכאי העובד. כך למשל, הותק לעוזרי ההוראה ולמרצים בעלי תואר ראשון בלבד, מופיע בסרגל העליון (לפי שנים) ואילו ותק השכר למרצים, בעלי תואר שני ומעלה מופיע בגוף התלוש, משוקלל לפי יחידות (כזכור, לאחר תואר שני כל שנה שווה 1.5 יחידות).
  • סעיף שנות ותק באוניברסיטה בגב התלוש (בצד שרשום אנכי)- אינו נכנס לשקלול השכר והוא מציין את שנותיכם בפועל באוניברסיטה ואינו רלוונטי לעניין זה.
  • מיקום סעיף ותק השכר בתלוש משכורת לדוגמא

חישוב הותק נעשה בצורה הבאה:

1. כל שנת צבא סדיר נספרת כשנת וותק אחת (שנות קבע לא נספרות).

תקופת שירות לאומי מזכה בתוספת ותק ובתנאי שמשך השירות היה לתקופה של 12 חודשים לפחות.

2. החל מהזכאות לתואר ראשון, נספר הותק גם עבור שנים בהן לא עבדתם בפועל באוניברסיטה:
כל שנה מהזכאות לתואר ראשון נספרת כשנת וותק אחת, וכל שנה מהזכאות לתואר שני נספרת כשנה וחצי של וותק.

3. אנשים שלמדו או לומדים במסלול ישיר לדוקטורט. מהשנה השלישית במסלול הישיר (כולל השנה השלישית) כל שנה נספרת כשנת זכאות לתואר שני, כלומר כשנה וחצי של ותק. במידה והמעבר למסלול הישיר התרחש לאחר שנת לימודים לקראת  תואר שני,  כל שנה החל מהשנה השנייה במסלול הישיר (כולל) נספרת כשנה וחצי.

במידה והנכם זקוקים לסיוע בחישוב או ששמתם לב כי חלה טעות בחישוב הוותק, אנא פנו אלינו!

את הותק שלכם ניתן לבדוק ב-מחשבון ותק השכר