תוצאות הבחירות תשע"ז 2017 ורשימת חברי הועד ובעלי התפקידים הנבחרים

בחירות תשע"ז 2017- כל הפרטים

נוהל ניצול תקציב קרן קשרי מדע לעמיתי הוראה- תשע"ז ניתן להגיש מסמכים לוועדה הראשונה עד ה-16.12.2016

לקריאת חוברת הזכויות החדשה 2016

מדבקת ההטבות של מו"ח- מקנה לכם הנחות והטבות!

עדכונים לגבי הליך בקרה של האוני' על עמיתי הוראה

שאלות ותשובות לחבר מו"ח

חברת "מגדל-מקפת" היא הזוכה במכרז קרן הפנסיה לחברי ארגון מו"ח. חברי הארגון זוכים לתנאים חסרי תקדים.

ישנם חברים רבים שאינם מפרישים וחוסכים לקרן השתלמות! האם גם את/ה ביניהם? פנו לכח-אדם!

קישור לעמוד הפייסבוק החדש של ארגון מו"ח

אסיסטנט? מעוניין לרכוש מחשב על חשבון הקרן?