הבחירות השנתיות לועד הארגון ולהנהלת הועד (יו"ר וסגני יו"ר) יתקיימו ביום א', 24.12.2017 בארבעת הקמפוסים- פרטים אודות מיקום ושעות פעילות הקלפיות, נהלים ותקנון.

רשימת המועמדים לבעלי התפקידים ולועד לבחירות שנת תשע"ח שיתקיימו בכל הקמפוסים ביום א', 24.12.2017

מחר, יום חמישי ה- 7/12 בשעה 14:30, תתקיים ישיבת ועד פתוחה במשרד הארגון בגבעת רם, בה נדון ונקבל החלטות על המשך הצעדים הארגוניים ואפשרות להשבתה.

קרנות הפנסיה וההשתלמות של מגדל מקפת הינן קרנות ברירת המחדל לחברי ארגון מו"ח, אנא הקדישו מעט מזמנכם על מנת למלא את השאלון בעניין שביעות רצונכם מהשירות של החברה

נוהל ניצול תקציב קרן קשרי מדע לעמיתי הוראה- תשעח ניתן להגיש מסמכים לוועדה הראשונה עד ה-10.12.2017

מידע על כתב המינוי לההעסקתכם באוניברסיטה

פרטים על חלוקת שי לפסח לעובדים בשנת הלימודים תשע"ז וימי הטבות שיתקיימו בשבועות הקרובים בקמפוסים השונים

תנאים לחברים בקרן הפנסיה וההשתלמות של מגדל

תוצאות הבחירות תשע"ז 2017 ורשימת חברי הועד ובעלי התפקידים הנבחרים

לקריאת חוברת הזכויות החדשה 2016

אסיסטנט? מעוניין לרכוש מחשב על חשבון הקרן?

ישנם חברים רבים שאינם מפרישים וחוסכים לקרן השתלמות! האם גם את/ה ביניהם? פנו לכח-אדם!

שאלות ותשובות לחבר מו"ח

עדכונים לגבי הליך בקרה של האוני' על עמיתי הוראה

מדבקת ההטבות של מו"ח- מקנה לכם הנחות והטבות!